Categories
Trading

Copy Trading – Hva er det?

Copy Trading gjør det mulig for enkeltpersoner i finansmarkedene å automatisk kopiere posisjoner åpnet og administrert av en annen valgt person.

Ved å velge å kopiere en annen trader eller bestemt strategi som er administrert av en eller flere person, vil du kunne gjøre akkurat de samme handlene.

Hvem passer copy trading for?

Copy Trading passer ikke for alle, men kan være ønskelig for personer som ønsker å allokere en bit av investeringsporteføljen i andre aktiva.

Mange strategier fokuserer kun på markeder som valuta, råvarer og indekser.

Valutahandel er særlig populært blant etablerte copy trading tilbydere.

Hva koster Copy Trading?

Hos noen tilbydere koster det ingenting å kopiere en strategi.

Du vil hos enkelte betale et suksesshonorar basert på realisert gevinst.

Hos andre er det ingen suksesshonorar, men ofte høyere kostnader relatert til selve tradingen.

Du kan se alle kostnader relatert til copy trading hos tilbyderen.

Resultater av Copy Trading

I 2012 finansierte MIT en studie regissert av Dr. Yaniv Altshuler, viste at tradere på eToro som hadde nytte av “guidet kopiering”, dvs. kopiering av en foreslått investor, gikk 6-10% bedre enn handelsmenn som handlet manuelt, og 4% bedre enn handelsmenn som handlet tilfeldige investorer etter eget valg.

Copy Trading kan imidlertid også ha potensielt negative effekter for investorer.

En nylig eksperimentell studie hevder at bare å gi informasjon om andres suksess kan føre til en betydelig økning i risikotaking.

Denne økningen i risikotaking kan til og med være større når fagene får muligheten til å kopiere andre direkte. Fra dette perspektivet kan kopihandel føre til overdreven risikotaking.

Hvorfor er det så populært?

Copy Trading har økt i popularitet blant folk flest da det gir tilgang til ulike markeder som tidligere har vært for kompliserte for mange.

Valutamarkedet og valutahandel er ofte vanskelig med mange mekanismer som krever mye tid for å studere.

Mange ønsker derfor å automatisk kopiere strategier eller tradere som har tid og evne til å følge disse markedene.

Hva er risikoen?

All handel i finansielle markeder bærer med seg en risiko.

Risikoen er at du kan tape deler eller hele det investerte beløpet du har valg å allokere til en strategi eller tradere.

Mange tilbydere lar deg likevel begrense det mulige tapet med en såkalt copy stop-loss.

Dette innebærer at du automatisk avslutter copy tradingen dersom tapet når et bestemt nivå.

Mange investorer anbefaler å benytte seg av slike funksjoner da det er med på begrense mulig tap.

Categories
CFD

CFD og Forex Trading

CFD-handel betyr at du kjøper og selger av differansekontrakter (derivater) via en nettmegler.

Finansielle differansekontrakter har stor risiko og flere finansmyndigheter advarer mot handel i CFDer.

Når du handler CFD-er, inngår du en avtale om å veksle forskjellen i prisen på en eiendel fra det tidspunkt kontrakten åpnes til den er stengt.

Gevinsten eller tapet du får, vil være avhengig av i hvilken grad prognosen din stemmer.

Viktige begrep innen CFD-handel er long, short, giring og margin.

Long betyr at man tjener på at prisen eller kursen stiger.

Short betyr at man tjener på at prisen på et instrument faller.

Giring lar deg ta større eksponering i et instrument enn hva du har i midler.

Margin er en målestokk på hvor mye handlevolum du har.

Marginhandel

Mange handelsmenn handler gjerne på margin.

Margin gjør det mulig å kunne ha posisjoner i finansmarkedene som overstiger det beløpet man har innestående på handlekontoen.

Dette kan gjøre både tap og gevinster større.

Mange handelsmenn bruker derfor marginhandel er forsiktighet da det vet at risikoen er høy.

Forex Trading

CFDer kan benyttes på en rekke aktiva som forex trading.

Forex trading er kjøp og salg av valutaer på valutamarkedet med sikte på å tjene penger.

Forexmarkedet er verdens mest omsettende finansielle marked, med transaksjoner verdt billioner dollar som skjer hver dag.

Mange privatpersoner benytter seg av forex markedet, men også kommersielle aktører som bruker markedet for å veksle.

Råvarer

Råvarehandel betyr at du spekulerer i råvarepriser.

CFDer gjør det mulig å spekulere på både oppganger og nedganger i råvaremarkedet.

Går du short en råvare, vil du kunne tjene penger på at kursen til råvaren faller.

Går du long en råvare, vil du tjene på at kursen til råvaren stiger.

Mange profesjonelle tradere benytter gjerne CFDer (derivater) når de handler råvarer, da det ville vært forbundet store kostnader med å fysisk kjøpe oljefat og gullbarrrer.

Aksjer

CFDer kan også benyttes i aksjehandel.

De samme prinsippene gjelder.

Tror du at en aksje kommer til å falle i verdi, kan du velge å shorte aksjen.

Da tjener du penger på aksjekursen faller.

Kryptovaluta

Det er mulig å benytte CFD på kryptovalutaer.

Dette er gjerne forbeholdt de som ønsker å aktivt handle kryptoer uten å betale høye transaksjonskostnader.

Enkelte handelsmenn som er kritiske til høye kryptokurser, bruker CFD til å shorte ulike kryptovalutaer.

Shorter man en kryptovaluta som f.eks. Bitcoin, vil man kunne tjene penger på at kursen til Bitcoin faller i verdi.