Copy Trading – Hva er det?

Copy Trading – Hva er det?

Copy Trading gjør det mulig for enkeltpersoner i finansmarkedene å automatisk kopiere posisjoner åpnet og administrert av en annen valgt person.

Ved å velge å kopiere en annen trader eller bestemt strategi som er administrert av en eller flere person, vil du kunne gjøre akkurat de samme handlene.

Hvem passer copy trading for?

Copy Trading passer ikke for alle, men kan være ønskelig for personer som ønsker å allokere en bit av investeringsporteføljen i andre aktiva.

Mange strategier fokuserer kun på markeder som valuta, råvarer og indekser.

Valutahandel er særlig populært blant etablerte copy trading tilbydere.

Hva koster Copy Trading?

Hos noen tilbydere koster det ingenting å kopiere en strategi.

Du vil hos enkelte betale et suksesshonorar basert på realisert gevinst.

Hos andre er det ingen suksesshonorar, men ofte høyere kostnader relatert til selve tradingen.

Du kan se alle kostnader relatert til copy trading hos tilbyderen.

Resultater av Copy Trading

I 2012 finansierte MIT en studie regissert av Dr. Yaniv Altshuler, viste at tradere på eToro som hadde nytte av “guidet kopiering”, dvs. kopiering av en foreslått investor, gikk 6-10% bedre enn handelsmenn som handlet manuelt, og 4% bedre enn handelsmenn som handlet tilfeldige investorer etter eget valg.

Copy Trading kan imidlertid også ha potensielt negative effekter for investorer.

En nylig eksperimentell studie hevder at bare å gi informasjon om andres suksess kan føre til en betydelig økning i risikotaking.

Denne økningen i risikotaking kan til og med være større når fagene får muligheten til å kopiere andre direkte. Fra dette perspektivet kan kopihandel føre til overdreven risikotaking.

Hvorfor er det så populært?

Copy Trading har økt i popularitet blant folk flest da det gir tilgang til ulike markeder som tidligere har vært for kompliserte for mange.

Valutamarkedet og valutahandel er ofte vanskelig med mange mekanismer som krever mye tid for å studere.

Mange ønsker derfor å automatisk kopiere strategier eller tradere som har tid og evne til å følge disse markedene.

Hva er risikoen?

All handel i finansielle markeder bærer med seg en risiko.

Risikoen er at du kan tape deler eller hele det investerte beløpet du har valg å allokere til en strategi eller tradere.

Mange tilbydere lar deg likevel begrense det mulige tapet med en såkalt copy stop-loss.

Dette innebærer at du automatisk avslutter copy tradingen dersom tapet når et bestemt nivå.

Mange investorer anbefaler å benytte seg av slike funksjoner da det er med på begrense mulig tap.

Comments are closed.